Poprawna pisownia

chojrak

Poprawna pisownia, znaczenie: chojrakiem nazywamy zazwyczaj osobę nazbyt śmiałą, zuchwałą, przechwalającą się swoją odwagą, lekceważącą niebezpieczeństwo. Jest to również potoczne określenie drzewa iglastego, najczęściej świerku lub sosny.
Określenie to należy zapisywać przez ch – zapis ten został ustanowiony prawdopodobnie dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej termin ten występował w aż trzech wersjach: chojrak, hojrak oraz ojrak i używany był najczęściej w odniesieniu do złodziejaszków i rabusiów. Różnice w jego zapisie wynikały najprawdopodobniej z naleciałości regionalnych. Na zachodzie naszego kraju używana była forma zapisywana przez ch, z kolei we Lwowie funkcjonowała wersja zapisywana przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Taki z niego chojrak, że na pierwszą wzmiankę o niebezpieczeństwie wziął nogi za pas.
Zanim weszliśmy do opuszczonego domu, zachowywał się jak chojrak, jednak po przekroczeniu jego progu, wyraźnie spokorniał.
Mój pies to prawdziwy chojrak – na widok każdego innego zwierzaka momentalnie zaczyna szczekać.


Niepoprawna pisownia

hojrak

Niepoprawna pisownia