Poprawna pisownia

humor

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik, którym nazywamy chwilowy stan psychiczny – zazwyczaj dobry (wówczas jego synonimu to: radosny nastrój, optymizm, pogoda ducha), ale nie tylko. Humorem określamy również zdolność dostrzegania zabawnych sytuacji, wesołych stron życia, a także przedstawianie czegoś w zabawny, komiczny sposób.
Wyraz ten zawsze należy zapisywać przez h. W takiej formie występuje zarówno w języku łacińskim, z którego prawdopodobnie się wywodzi (choć początkowo łac. humor oznaczał ciecz organiczną, która wpływała na usposobienie), jak i w języku niemieckim czy francuskim. Dodatkowo nie da się znaleźć żadnych oboczności w pokrewnych wyrazach, które mogłyby sugerować konieczność zapisu przez ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mam dziś najlepszego humoru, jestem bardzo zmęczona.
Zły humor utrzymujący się przez długi czas może sugerować, że pora wybrać się do psychologa lub psychiatry.
Na Twoim miejscu nie prosiłabym nauczycielki o przesunięcie terminu kartkówki – raczej nie ma dziś dobrego humoru.


Niepoprawna pisownia

chumor

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hómor

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chómor

Niepoprawna pisownia