Niepoprawna pisownia

bombel

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bąbel

Poprawna pisownia