Poprawna pisownia

wstecz

Poprawna pisownia, znaczenie: wstecz jest to określenie kierunku przeciwnego do przodu lub odniesienie się do przeszłości do czasu, który już minął. Jeszcze w innym znaczeniu określenie cała wstecz używane jest, jako komenda na statku oznaczająca płynięcie do tyłu z całą mocą silnika. Synonimy: w tył, ku tyłowi, wstecznie.
Słowo wstecz jest przysłówkiem i jest nieodmienną część mowy. Poprawna pisownia tego słowa jest łączna – wstecz.

Przykłady poprawnej pisowni

Patrząc wstecz na moje małżeństwo uważam, że decyzja dotycząca rozstania była najlepszym rozwiązaniem tej trudnej sytuacji.
Zrób kilka kroków wstecz to zobaczysz, kto właśnie wszedł do tej nowej kawiarni na rogu w towarzystwie pięknej kobiety.
Nie oglądaj się wstecz i nie rozpamiętuj przeszłości, nie zmienisz już tego co się wydarzyło, ale możesz mieć wpływ na to co jeszcze może cię spotkać.


Niepoprawna pisownia

w stecz

Niepoprawna pisownia