Poprawna pisownia

okaże

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to czasownik dokonany, pochodzący od czasownika okazać, odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej i w czasie przyszłym. Jego znaczenie to: pokaże, przedstawi, wyrazi (na przykład uczucie lub emocję), uzewnętrzni jakiś stan, wykaże, ale również: da czegoś dowód.
W języku polskim istnieje zasada mówiąca, że ż należy zapisać wtedy, kiedy w innej formie tego samego wyrazu albo w wyrazie pokrewnym wymienia się na ż. W tym przypadku zachodzi właśnie taka wymiana (okażeokazać) i w związku z tym jedyną poprawną formą zapisu tego czasownika jest zapis przez ż.

Przykłady poprawnej pisowni

Mogę sprzedać klientowi alkohol wyłącznie wtedy, kiedy okaże mi swój dowód tożsamości.
Mam nadzieję, że okaże radość, kiedy przekażę jej dobrą wiadomość.
Czy ostatni mecz okaże się być zwycięski dla drużyny z naszego miasta?


Niepoprawna pisownia

okarze

Niepoprawna pisownia