Niepoprawna pisownia

będe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

będę

Poprawna pisownia, znaczenie: Zwrot ten pochodzi od czasownika być (występuje w pierwszej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym), który w języku polskim posiada ogromną ilość znaczeń. Za jego pośrednictwem informujemy rozmówcę o czyimś istnieniu, trwaniu (zarówno w kontekście życia jak i odbywania się), braniu w czymś udziału, znajdowaniu się w jakimś stanie. Dodatkowo oznacza on przeżywanie jakichś konkretnych wydarzeń, uczęszczaniu gdzieś, dosięganiu do pewnej wysokości. Odpowiednio odmieniony, może zastąpić wiele innych czasowników.
Należy zapamiętać, że wyrażenie będę zawsze zapisujemy przez ę na końcu. Wiele błędów popełnianych w jego pisowni spowodowane jest błędami w artykulacji tego słowa. Nie dbając o odpowiednią wymowę i mówiąc będe, powodujemy zanik nosowości głoski ę na końcu wyrazu i stąd mogą pojawiać się wątpliwości co do jego zapisu.

Przykłady poprawnej pisowni

Kto by pomyślał, że już w przyszłym roku będę na studiach!
Mam cichą nadzieję, że moje trzydzieste urodziny będę obchodzić we Włoszech.
Jutro o tej porze będę wędrował po górskich szlakach.


Niepoprawna pisownia

bende

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bendę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bd

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie jedynie jako skrót oznaczający: bardzo dobry, bardzo dobrze. Skrót ten może być zakończony kropką – zgodnie z regułą, lub też nie – zgodnie ze zwyczajem. W przypadku kropek po każdej literze (pisownia b.d.) może oznaczać również skrót od: bez daty lub brak daty.