Niepoprawna pisownia

co po niektórzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co poniektórzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

coponiektórzy

Niepoprawna pisownia