Niepoprawna pisownia

10-cio metrowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

10-metrowy

Poprawna pisownia, znaczenie: 10-metrowy to inaczej mający długość albo wysokość dziesięciu metrów. Ten przymiotnik może odnosić się do przedmiotów i obiektów, wyznaczonego odcinka drogi, linii albo krawędzi.
10-metrowy jest przymiotnikiem, który składa się z liczebnika dziesięć, słowa metr, interfiksu -o-, oraz sufiksu -owy. Poprawnie zapisuje się go jako: 10-metrowy, bez dodatku w postaci -cio za liczbą dziesięć. Konieczne jest jednak wykorzystanie łącznika “-” pomiędzy cyfrą a słowem. Prawidłowo, oprócz słowno-liczbowego zapisu, można wykorzystać także w pełni słowny: dziesięciometrowy.

Przykłady poprawnej pisowni

10-metrowy kabel okazał się być za krótki i trzeba było dokupić więcej, aby wszystko dało się podłączyć.
Rodzice przygotowali dla swoich dzieci 10-metrowy tor do biegania, aby mogły się ścigać.
W końcu zdjął ten stary, 10-metrowy baner z płotu, więc jego ogród będzie znacznie lepiej wyglądać.