Niepoprawna pisownia

w pół do

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wpół do

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie wpół do jest połączeniem przyimka w, liczebnika pół oraz przyimka do. Za jego pomocą przekazujemy informację, że do pełnej godziny zostało trzydzieści minut. Jedyną poprawną formą zapisu tej konstrukcji jest połączenie przyimka w z liczebnikiem pół oraz osobne zapisanie przyimka do.
Z kolei sam zwrot wpół może być zapisywany zarówno oddzielnie, jak i łącznie. Razem należy pisać go w sytuacjach, kiedy zastępuje zwrot w połowie. Łącznie z kolei – kiedy jest synonimem zwrotów: w pasie, na połowę, niezupełnie, częściowo.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam autobus o wpół do drugiej, kwadrans później powinnam już u Ciebie być.
Nie mam jutro ostatniego wykładu, czyli będę wolna już wpół do czwartej.
Dziś mam zajęcia od wpół do dziewiątej aż do siedemnastej, więc później będę pewnie zmęczona.


Niepoprawna pisownia

wpółdo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w półdo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpuł do

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpułdo

Niepoprawna pisownia