Poprawna pisownia

jeślibym

Poprawna pisownia, znaczenie: zgodnie z regułami języka polskiego, wyraz jeślibym należy zapisywać łącznie. Wynika to z zasady, że cząstek -bym (a także inne jej formy, jak np. -by, -byś) zawsze zapisujemy łącznie ze spójnikami, po których występują. W tym przypadku łączy się więc ze spójnikiem jeśli.
Jeślibym to spójnik warunkowy, wprowadzający zdanie podrzędne, które informuje, że coś może lub nie może wydarzyć się w życiu podmiotu mówiącego. Zawiera określone warunki, które muszą wystąpić, by nastąpił przewidywany rezultat.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeślibym zaczął uczęszczać na ten kurs angielskiego wcześniej, dzisiaj mówiłbym już płynnie.
Zdążyłbym na ten autobus, jeślibym wyszedł z domu wcześniej, tak jak planowałem wczoraj.
Jeślibym zdecydował się na szybszy zakup mieszkania, mógłby wybrać znacznie lepszą okolicę.


Niepoprawna pisownia

jeśli bym

Niepoprawna pisownia