Niepoprawna pisownia

boiler

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bojler

Poprawna pisownia, znaczenie: współcześnie zapis tego wyrazu jest zgodny z jego artykulacją. Wymawiając słowo bojler, wyraźnie słyszymy j i tę spółgłoskę należy zapisać – zapis ten motywuje obowiązująca w języku polskim zasada, która mówi, że po samogłoskach piszemy j, a nie i. Pierwotnie jednak zapis powyższego wyrazu był inny, wywodzący się z etymologii. Termin ten został zapożyczony z języka francuskiego, w którym obecne jest wyrażenie bouilleur. Wzorując się na nim, Polacy początkowo używali terminu builer.
Bojlerem nazywamy urządzenie połączone z instalacją wodną, służące do podgrzewania wody na użytek domowy.

Przykłady poprawnej pisowni

Dawniej, by podgrzać wodę do kąpieli bądź prania, konieczny był bojler na węgiel.
Prawdopodobnie wybuch bojlera elektrycznego był przyczyną zniszczenia mieszkania w kamienicy w moim mieście.
Będziemy musieli dziś wieczorem podjechać do babci – już kolejny raz zepsuł jej się bojler.