Niepoprawna pisownia

chisteria

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

histeria

Poprawna pisownia, znaczenie: histerią nazywamy wzmożone rozemocjonowanie, przesadną reakcję emocjonalną, nadmierną uczuciowość, inaczej: żywość, gwałtowność.
Wyraz ten został zapożyczony z języka greckiego, w którym występował rzeczownik hystéria, oznaczający macicę. Dla przypomnienia, w języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, że wyrazy obcego pochodzenia zapisujemy zgodnie z pisownią oryginalną. Zatem jedyną poprawną formą zapisu powyższego rzeczownika jest ta uwzględniająca spółgłoskę h.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy ludzie dowiedzieli się o pożarze centrum handlowego, zapanowała masowa histeria.
Kiedy przez chwilę myślałam, że zgubiłam klucze od domu, prawie wpadłam w histerię.
Nie myśl, że wpadając w histerię, wymusisz na mnie kupienie Ci czegoś.


Niepoprawna pisownia

chisterja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

histerja

Niepoprawna pisownia