Niepoprawna pisownia

mojim

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

moim

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to należy zawsze zapisywać wyłącznie przez i. Błędy w jego pisowni mogą wynikać między innymi z niedostatecznie starannej artykulacji. W związku z tym, że wymowa dwóch samogłosek obok siebie (o oraz i) jest dla nas trudna, często nieświadomie ułatwiamy ją sobie, umieszczając pomiędzy nimi spółgłoskę j. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, iż wyraz ten jest wyjątkiem od obowiązującej w polszczyźnie reguły, która nakazuje zapis j (zamiast i) po samogłoskach.
Moim to odmieniony w celowniku liczby mnogiej zaimek dzierżawczy mój. Jego znaczenie to: własność należąca co mnie, coś, czegoś jestem właścicielem, ale zaimek ten dodajemy również, by zaznaczyć, że ktoś jest mi bliski, należy do mojej rodziny.

Przykłady poprawnej pisowni

Moim rodzicom przyszło do głowy, żeby wybrać się na wakacje do Gwatemali.
Przekazuję moim dzieciom, że nie należy otwierać drzwi obcym już od ich najmłodszych lat.
Przyjrzyj się moim spodniom – czy nie uważasz, że zmieniły kolor po praniu?