Poprawna pisownia

hasło

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik hasło zapisujemy przez samo h. Według ustaleń etymologów, jest to wyraz zapożyczony z języka czeskiego, w którym występuje jako heslo. Został przeniesiony do języka polskiego bez zmiany zapisu.
Wyraz ten posiada wiele znaczeń w zależności od kontekstu:
1. hasło oznacza zwięźle sformułowaną myśl bądź ideę
2. jest to sygnał do działania
3. nazywa się tak ustalony przez osoby wtajemniczone wyraz albo ciąg znaków, które mają być znakiem rozpoznawczym
4. hasło to nazwa wyrazu w słowniku albo encyklopedii, dla którego znajduje się tam wyjaśnienie znaczenia, pochodzenia, czy innych ważnych cech
5. jest to także kod zabezpieczający
6. hasło jest używane również w krzyżówkach

Przykłady poprawnej pisowni

Aby wejść do kryjówki, każde z dzieci musiało podać hasło, które wcześniej pomiędzy sobą ustaliły.
Podaj mi hasło do twojego komputera, bo muszę coś sprawdzić w Internecie, a mój się zepsuł.
Musimy wymyślić chwytliwe hasło dla tego produktu, aby jego reklama przynosiła większe efekty.


Niepoprawna pisownia

chasło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hazło

Niepoprawna pisownia