Niepoprawna pisownia

lini

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

linii

Poprawna pisownia, znaczenie: linii jest miejscownikiem, dopełniaczem albo celownikiem rzeczownika linia. Oznacza cienką kreskę, która jest umowną granicą pomiędzy dwiema obiektami, albo kreskę rzeczywistą, narysowaną lub nadrukowaną na papierze czy przedmiocie. Sporadycznie nazywa się w ten sposób dużą linijkę. Może być również określeniem położenia danego przedmiotu.
Linii zawsze posiada podwójne i na końcu. Wynika to z zasady ortograficznej, która odnosi się do wymowy, a także pochodzenia wyrazu. Jeśli jest on zapożyczeniem z języka polskiego i w mianowniku kończy się na -ia, a jednocześnie fonetycznie kończy się na -nja (tak jak linia), to w trakcie odmiany przyjmuje końcówkę -ii, czytaną jako -nji.

Przykłady poprawnej pisowni

Na linii horyzontu marynarze mogli dostrzec kilka wrogich statków, jednak nie mieli wyboru, jak płynąć dalej.
Jasiu, spośród kilku narysowanych na obrazku linii wybierz tę, która jest najdłuższa i najkrótsza.
W tym zeszycie nie ma linii ani kratek, przez co bardzo trudno jest mi ładnie i prosto w nim pisać.


Niepoprawna pisownia

linji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

linjii

Niepoprawna pisownia