Oba opisane poniżej wyrazy wywodzą się od rzeczownika wycena. Terminem tym nazywamy określenie wartości materialnej czegoś. Pomimo wspólnego pochodzenia każdy z przedstawionych na tej stronie wariantów jest inną postacią deklinacyjną rzeczownika podstawowego, dlatego warto poznać różnice i sytuacje, w których każda z form będzie adekwatna do kontekstu zdania. Z pewnością ułatwią to nasze definicje, przykłady, jak również pomoc naszej redakcji w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

wyceną

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie wyceną to rzeczownik źródłowy odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej. Warto zwrócić uwagę na jego końcówkę – uzasadnia ją obowiązująca w języku polskim reguła, mówiąca, iż rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny być zawsze kończone na ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Obiecała, że za dwa tygodnie odezwie się do mnie z wyceną.
Z ostatniej chwili – akcje znanej firmy informatycznej z najwyższą wyceną od wielu lat!
W celu usunięcia zaistniałych usterek prowadzone są już czynności związane z wyceną i naprawą problemu.


Poprawna pisownia

wycenom

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie wycenom to z kolej słowo podstawowe odmienione w celowniku liczby mnogiej. Takie postacie deklinacyjne rzeczowników powinny zawsze kończyć się na om.

Przykłady poprawnej pisowni

Zaostrzenie przepisów prawa budowlanego będzie służyło prawidłowym wycenom nowo powstających budynków mieszkalnych.
Październik w związku z sezonowym cyklem wahań nie sprzyja wycenom akcji.
Wycenom naszych akcji nie sprzyja bardzo niestabilna sytuacja w radzie nadzorczej.