Niepoprawna pisownia

karnister

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kanister

Poprawna pisownia, znaczenie: kanister to przenośny zbiornik na paliwo, wyposażony w uchwyt, który umożliwia jego ręczny transport. Dawniej rzeczownikiem tym określano niewielki, blaszany pojemnik, w którym podczas różnorodnych wypraw czy wycieczek przenoszono drobiazgi takie jak tytoń czy czekolada.
Termin ten zapożyczony został z języka łacińskiego, w którym obecny był rzeczownik canistrum (łac. koszyk trzcinowy). Wzorując się zatem na oryginale, należy zauważyć, że wskazany jest zapis z wyłącznie jedną głoską r.

Przykłady poprawnej pisowni

Bez chwili namysłu mężczyzna sięgnął po kanister z benzyną, oblał nią stertę liści i później podpalił.
Pamiętaj, zawsze woź ze sobą kanister, nigdy nie wiadomo, kiedy Ci się on przyda.
Kobieta szła drogą, niosąc w ręce pusty kanister, więc podrzuciłem ją na najbliższą stację benzynową.


Niepoprawna pisownia

kanizter

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

karnizter

Niepoprawna pisownia