Niepoprawna pisownia

abrobuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aprobuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

apropuje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aprobóje

Niepoprawna pisownia