Niepoprawna pisownia

durzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

duży

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz duży oznacza mający wielkie rozmiary. Może odnosić się do kogoś lub czegoś, co ma znaczenie. Dużą nazywamy osobę, która jest wysoka albo dorosła. Oznacza także człowieka, który właśnie dorasta. Może odnosić się do czegoś lub kogoś niezwykłego albo wybitnego. Duży to także dający zysk większy, niż przeciętnie.
Przymiotnik duży poprawnie zapisujemy przez ż. Zgodnie z zasadą ortografii polskiej, literę ż zapisujemy w wyrazie wtedy, kiedy wymienia się ona na: g, dz, h, z, ź, s. W przypadku słowa duży głoska ż odmienia się na z w słowie duzi.

Przykłady poprawnej pisowni

Malwina miała duży zysk, odkąd zajęła się handlem przez Internet i teraz może pozwolić sobie na wakacje za granicą.
Miał duży problem, kiedy oddzielił się od swojej grupy i przewodnika, dlatego zadzwonił po TOPR.
Bardzo dużo ludzi zebrało się na stadionie, aby obejrzeć mecz i kibicować ulubionej drużynie.


Niepoprawna pisownia

dóży

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dórzy

Niepoprawna pisownia