Obie poniższe formy są poprawne i występują w słowniku języka polskiego, jednak w zależności od ich zapisu oznaczają coś innego i spełniają w zdaniach inne funkcje. W związku z tym nie można stosować ich wymiennie, a użycie wariantu niepasującego do kontekstu zdania będzie błędem językowym. Aby uniknąć podobnych sytuacji sugerujemy zapoznanie się z definicjami i przykładami, które nasza redakcja przygotowała poniżej.

Poprawna pisownia

starannie

Poprawna pisownia, znaczenie: starannie to przysłówek. Jego znaczenie to: w sposób skrupulatny, dokładny, staranny, schludny, z dbałością o szczegóły.

Przykłady poprawnej pisowni

Pokój został starannie wysprzątany, stół nakryty, a posiłki tylko czekały na zaserwowanie.
Starannie składała ubrania i układała je na półce, choć jej myśli zajęte były czymś innym.
Aby jednak koszule robiły wrażenie i pozytywnie wpływały na wizerunek należy wybierać je starannie, zawsze odpowiednio do okazji.


Poprawna pisownia

staranie

Poprawna pisownia, znaczenie: staranie to rzeczownik rodzaju nijakiego, oznaczający działanie w kierunku realizacji jakiegoś celu lub pragnienia. Dawniej terminem tym określano również troskliwą opiekę nad kimś czy nad czymś.

Przykłady poprawnej pisowni

Staranie się o kredyt bywa problematyczne, jednak schemat działania jest zawsze podobny.
Kilka dni bez opadów nie pozwalają rolnikom na staranie się o finansowe wparcie z tytułu suszy.
Staranie się o odszkodowanie jest żmudną i długotrwałą procedurą.