Niepoprawna pisownia

upowarznienie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

upoważnienie

Poprawna pisownia, znaczenie: upoważnienie jest to dokument, na mocy którego przekazujemy prawo do czynienia określonych w nim czynności w naszym imieniu, czyli upoważnienie do czegoś, np. do czynności prawnych.
Upoważnienie jest rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, rodzaju nijakiego, który pochodzi od czasownika upoważniać. Upoważnienie należy pisać przez ż. Pisownia przez ż nie jest poparta żadną zasadą ortograficzną jest to wyjątek, który należy zapamiętać. Synonimy: akcept, koncesja, dopuszczalność.

Przykłady poprawnej pisowni

Współwłaściciele kamienicy wystawili pisemne upoważnienie dla swojego prawnika, w celu reprezentowania ich w sądzie.
Do odbioru dokumentacji medycznej ze szpitala w czyimś imieniu, potrzebne jest pisemne upoważnienie.
Proszę odbierz za mnie list polecony z poczty, na wszelki wypadek wypiszę ci upoważnienie.