Niepoprawna pisownia

przekarze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przekaże

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik przekaże wyraża oddanie czegoś, powtórzenie, przekazanie informacji lub polecenia, wysłanie sygnału lub bodźca. Przekaże pochodzi od słowa przekazać i jest czasownikiem niedokonanym w trzeciej osobie, w trybie oznajmującym i w liczbie pojedynczej.
Zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny prawidłowa pisownia to przekaże, z użyciem rz i ż. Piszemy pierwsze rz, ponieważ poprzedza je spółgłoska. Natomiast ż ze względu na to, że w innej formie słowa wymienia się na z, np. przekazuje.

Przykłady poprawnej pisowni

Na konferencji medycznej z zakresu transplantologii po uroczystym powitaniu, prowadzący przekaże głos kolejnym prelegentom.
Pan przekaże swojej żonie ten bukiet kwiatów od mojego syna wraz z serdecznymi przeprosinami i obietnicą lepszego zachowania.
Czy nie masz nic przeciwko temu, jeżeli twoja mama przekaże moim rodzicom informację o naszym ślubie, który chcemy wziąć na statku podczas rejsu dookoła świata?