Niepoprawna pisownia

uspokuj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uspokój

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną formą zapisu tego wyrażenia jest pisownia przez ó. Zapis ten wyjaśnia zasada, mówiąca, iż ó należy pisać zawsze wtedy, kiedy w innej formie tego samego wyrazu wymienia się na głoski takie jak: o, e lub a. W tym konkretnym przypadku zachodzi nawet więcej niż jedna wymiana: uspokójuspokoić, uspokójuspokajać. Nie ma zatem wątpliwości, że w powyższy zwrocie należy zapisać ó. Niepoprawna pisownia może wynikać z pomyłkowego skojarzenia końcówki -ój z regułą nakazującą zapis czasowników zakończonych na -uje przez u.
Uspokój to odmieniona w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym, czasownika uspokoić. Oznacza on nakłonienie kogoś lub czegoś do spokoju i zachowania ciszy. Możemy nim także określić zlikwidowanie czyjegoś niepokoju, zdenerwowania lub smutku, czyli właśnie przywrócenie mu spokoju.

Przykłady poprawnej pisowni

Bardzo Cię proszę, idź na górę i uspokój to towarzystwo, są zdecydowanie zbyt głośni.
Nie płacz, uspokój się i postaraj się zająć myśli czymś innym.
Uspokój się! Rozumiem, że jesteś zdenerwowana, ale nie masz prawa tak do mnie mówić.


Niepoprawna pisownia

uzpokuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uzpokój

Niepoprawna pisownia