Niepoprawna pisownia

wżawa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wrzawa

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnym sposobem zapisu jest wrzawa. Jest to zgodne z ogólną zasadą języka polskiego, która mówi, iż dwuznak rz należy zapisywać po takich spółgłoskach jak: p, b, t, d, k, g, ch, j, w. W wyrazie wrzawa znajduje się on po w, co wpłynęło na pisownię.
Wrzawa to inaczej harmider, hałas. Z reguł oznacza gwar, jaki wywołany jest przez wiele zmieszanych głosów ludzkich, ale także dźwięków. Może odnosić się do każdego zamieszania.

Przykłady poprawnej pisowni

Wokół nas wybuchła wrzawa, kiedy jedna z naszych koleżanek niespodziewanie zemdlała.
Nie lubię, gdy w wokół mnie panuje taka wrzawa. Wolę miejsca ciche, w których nie jestem w centrum uwagi.
W centrum miasta zawsze panuje wrzawa, ale ludziom młodym to z reguły nie przeszkadza.