Niepoprawna pisownia

dwu krotnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwukrotnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwu-krotnie

Niepoprawna pisownia