Niepoprawna pisownia

dwu krotnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwukrotnie

Poprawna pisownia, znaczenie: dwukrotnie to przysłówek, używany, aby zakomunikować, że coś wydarzyło się dwa razy.
Należy zapisywać go łącznie. Jest to słowo, które na drodze ewolucji utworzyło zrost językowy, czyli nie należy go rozdzielać.

Przykłady poprawnej pisowni

Dlaczego wszystko muszę ci tłumaczyć dwukrotnie? Nie możesz w końcu czegoś zapamiętać?
Aniela dwukrotnie zdobyła uniwersytecką nagrodę dla młodych, wybitnych naukowców.
Hania już dwukrotnie była w Wielkiej Brytanii, ale na pewno będzie chciała tam jeszcze pojechać.

Poprawna pisownia

2-krotnie

Poprawna pisownia, uwaga: zapis cyfrowo-słowny stosuje się wyłącznie w tekstach niebeletrystycznych.


Niepoprawna pisownia

dwu-krotnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwókrotnie

Niepoprawna pisownia