Poprawna pisownia

hanys

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie na rdzennego mieszkańca Śląska, inaczej Ślązak.


Niepoprawna pisownia

chanyz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hanyz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chanys

Niepoprawna pisownia