Poprawna pisownia

naprzeciwko

Poprawna pisownia, znaczenie: przyimek, którego używamy w celu oznajmienia, że coś znajduje lub dzieje się po przeciwnej, przeciwległej stronie lub na wprost (w miejscu, w stronę którego osoba mówiąca jest zwrócona), w kierunku opisywanego obiektu. Kolejnym znaczeniem jest zasygnalizowanie, że ktoś idzie w kierunku, z którego spodziewamy się nadejścia tej osoby. Synonimami słowa naprzeciwko są zwroty takie jak vis-à-vis oraz naprzeciw. Z uwagi na to, że słowo to stanowi zrost wyrazów „na” i „przeciw” to zawsze zapisujemy je łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Jacek mieszkał w bloku naprzeciwko swojej dziewczyny, dzięki czemu mógł się z nią spotykać codziennie.
Najpierw dokończyłem rozmowę telefoniczną a dopiero potem zająłem się klientem, który stał naprzeciwko mnie od dobrych pięciu minut.
W bloku naprzeciwko niedawno wprowadzili się Ukraińcy i teraz imprezują do rana co drugi dzień.


Niepoprawna pisownia

na przeciwko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napszeciwko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napżeciwko

Niepoprawna pisownia