Poprawna pisownia

naprzeciwko

Poprawna pisownia, znaczenie: to nieodmienny przyimek (przysłówek miejsca), którego używamy w celu oznajmienia, że coś znajduje lub dzieje się po przeciwnej, przeciwległej stronie lub na wprost (w miejscu, w stronę którego osoba mówiąca jest zwrócona), w kierunku opisywanego obiektu. Kolejnym znaczeniem jest zasygnalizowanie, że ktoś idzie w kierunku, z którego spodziewamy się nadejścia tej osoby. Synonimami słowa naprzeciwko są zwroty takie jak vis-à-vis oraz naprzeciw. Z uwagi na to, że słowo to stanowi zrost wyrazów na i przeciw to zawsze zapisujemy je łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Jacek mieszkał w bloku naprzeciwko swojej dziewczyny, dzięki czemu mógł się z nią spotykać codziennie.
Najpierw dokończyłem rozmowę telefoniczną a dopiero potem zająłem się klientem, który stał naprzeciwko mnie od dobrych pięciu minut.
W bloku naprzeciwko niedawno wprowadzili się Ukraińcy i teraz imprezują do rana co drugi dzień.


Niepoprawna pisownia

na przeciwko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napszeciwko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napżeciwko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naprzecifko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na przecifko

Niepoprawna pisownia