Niepoprawna pisownia

za proponowałam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaproponowałam

Poprawna pisownia