Poprawna pisownia

tymczasem

Poprawna pisownia, znaczenie: przysłówek sygnalizujący coś przeciwstawnego do tego, co właśnie zostało powiedziane, sygnalizujący treść niezgodną z wypowiedzianymi oczekiwaniami, mogący również być użyte jako forma pożegnania na krótki okres. Może znaczyć także w tym samym czasie, podczas gdy, podczas tego czasu, jednak, na razie oraz do zobaczenia. Poprawna jest wyłącznie pisownia łączna, dlatego, że tymczasem stanowi jedną i nierozerwalną całość znaczeniową. Do synonimów tego słowa zaliczamy: jednak, podczas gdy, a tymczasem, na razie, trzymaj się i bywaj.

Przykłady poprawnej pisowni

Tymczasem, Roman. Widzimy się jutro po pracy!
Być może będę miał kiedyś potomstwo, tymczasem mogłabyś mnie o to przestać ciągle pytać babciu.
Tymczasem na horyzoncie pojawił się radiowóz i Marek wiedział, że zaraz jego dokumenty zostaną skontrolowane.


Niepoprawna pisownia

tym czasem

Niepoprawna pisownia