Nawzajem i wzajemnie oznaczają czynność wykonywaną na rzecz drugiej osoby, przy czym każda z osób w parze wykonują ją w taki sam sposób. Często odnosi się do składania sobie świątecznych życzeń.
Określenia nawzajem i wzajemnie są używane zamiennie, ponieważ mają to samo znaczenie. Wywodzą się od słowa wzajem.

Poprawna pisownia

wzajemnie

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Składam pani najserdeczniejsze życzenia z okazji Wielkanocy. – Dziękuję, wzajemnie.
Wzajemnie dbali o siebie, pomagając sobie w najtrudniejszych chwilach w swoim życiu.
Oskarżali się wzajemnie o wszystkie szkody i najgorsze uczynki, aż musiała interweniować straż miejska.


Poprawna pisownia

nawzajem

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Będziemy się nawzajem wspomagać we wszystkich zadaniach, to szybciej się z nimi uporamy.
Gdybyśmy mogli wymienić się nawzajem telefonami, ułatwiłoby to nam kontakt w przyszłości.
Bardzo panu dziękuję, nawzajem życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i pomyślności.