Niepoprawna pisownia

nie myta

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa myta.


Poprawna pisownia

niemyta

Poprawna pisownia