Niepoprawna pisownia

wkrutce

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wkrótce

Poprawna pisownia, znaczenie: wkrótce to przysłówek oznaczający to samo co niebawem, w niedługim czasie, niezwłocznie.
Wyrażenie wkrótce to zrost – czyli dawne połączenie przyimkowe, składające się z dwóch wyrazów: w oraz krótce. Jest to zatem rodzina przymiotnika krótki, którego zapis z kolei uzasadnia się obocznością ó:a (krótki bo skracać). W miarę ewolucji językowej połączenie przyimkowe uległo zrośnięciu, jednak jego zapis pozostał ten sam.

Przykłady poprawnej pisowni

Muszę się zbierać, wkrótce rozpocznie się moja zmiana w pracy.
Idzie listopad, wkrótce możemy spodziewać się pierwszych przymrozków.
Wkrótce w naszym mieście odbędzie się koncert znanej gwiazdy współczesnego popu.


Niepoprawna pisownia

w krótce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w krutce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wkrudce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wkródce

Niepoprawna pisownia