Niepoprawna pisownia

nisz

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie jako forma słowa „nisza”.


Poprawna pisownia

niż

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten w języku polskim może pełnić funkcję rzeczownika, ale także występuje w zdaniach jako zaimek. Ma też wiele znaczeń. Terminologia meteorologiczna niżem nazywa ośrodek niskiego ciśnienia atmosferycznego, który, przemieszczając się, często niesie ze sobą opady. Mówimy tak również na rozległy obszar nizinny, ale także na punkt, chwilę lub pozycję, w której konkretna wartość przyjmuje małą wielkość. Jako spójnik powyższy wyraz wykorzystywany jest w porównaniach. Służy mówiącemu do przekazania, że dana cecha, która opisuje wyrażenia znajdujące się przed i za spójnikiem, jest silniejsza w przypadku zwrotu, który znajduje się przed spójnikiem. Przy okazji warto zaznaczyć, że spójnik ten powinien być poprzedzony przecinkiem, jeśli będzie wprowadzał równoważnik zdania lub zdanie podrzędne.
Pomimo tego, że wymowa wyrazu niż może sugerować coś innego, wyraz ten niezależnie od znaczenia, funkcji oraz kontekstu zdania należy zapisywać przez ż.

Przykłady poprawnej pisowni

Obecnie nad całym wybrzeżem znajduje się niż, który przywędrował do nas znad Szwecji.
Zdecydowanie lepiej pracuje mi się od rana, niż wieczorami.
Ponad nami rozciąga się ogromny niż, którego końca nie sposób dostrzec gołym okiem.


Niepoprawna pisownia

nirz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nis

Niepoprawna pisownia