Obie opisane poniżej konstrukcje są prawidłowe, jednakże różnią się znaczeniem, dlatego nie należy stosować ich wymiennie. Zapoznaj się z przygotowanymi przez naszą redakcję definicjami oraz przykładami i na tej podstawie zdecyduj, której formy użyjesz. Jeśli nadal się wahasz pamiętaj o możliwości zadania naszej redakcji pytania językowego w sekcji komentarzy pod opracowaniem.

Poprawna pisownia

nieprawego

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nieprawego to przymiotnik nieprawy odmieniony w dopełniaczu i bierniku liczby pojedynczej. W języku polskim mówimy tak na kogoś postępującego niezgodnie z obowiązującą etyką, a także na coś nieprawowitego, nielegalnego, niezgodnego z przyjętymi powszechnie normami prawnymi.

Przykłady poprawnej pisowni

Tak ohydnego i nieprawego czynu dawno nie widziałam.
Nie mam ochoty patrzeć na tego zdemoralizowanego, nieprawego człowieka.
Nigdy nie zdołam wyrzucić z pamięci swojego nieprawego czynu z czasów młodości.


Poprawna pisownia

nie prawego

Poprawna pisownia, znaczenie: konstrukcja nie prawego składa się z partykuły nie oraz z przymiotnika prawy, odmienionego w dopełniaczu i bierniku liczby pojedynczej. Wyrażenie to zapisujemy rozłącznie w sytuacjach, gdy słowo nie stanowi wyraźne zaprzeczenie przymiotnika prawy, a co więcej – w tej samej wypowiedzi znajduje się dla niego alternatywa. Terminem tym określamy coś znajdującego się po stronie przeciwnej do serca człowieka. Mówimy tak również na kogoś szlachetnego i uczciwego. Wyrażenia tego możemy także użyć w stosunku do konserwatywnych poglądów politycznych.

Przykłady poprawnej pisowni

Potrzebujemy naprawy nie prawego, a lewego migacza.
To nie prawego, a lewego ciosu nigdy by się nie spodziewał.
Jeśli lampę powiesimy tutaj, to z kolei nie będziemy w stanie dostrzec nie prawego, a lewego kąta pokoju.