Niepoprawna pisownia

niewykorzystałyśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wykorzystałyśmy

Poprawna pisownia