Poprawna pisownia

nieprzygotowani

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to należy zawsze zapisywać razem. W języku polskim obowiązuje zasada, nakazująca łączny zapis partykuły nie z przymiotnikami w stopniu równym. Należy ją zastosować w przypadku omawianego wyrażenia.
Nieprzygotowani to odmieniona w trzeciej osobie liczby mnogiej i w rodzaju męskoosobowym forma przymiotnika nieprzygotowany. Oznacza ona osoby, które zaniedbały przygotowań, niebędące gotowymi do czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Co się z wami dzieje? Kolejni uczniowie są dziś nieprzygotowani do lekcji!
Moi rodzice tego dnia byli kompletnie nieprzygotowani na niezapowiedzianą wizytę dziadków.
Lepiej zaprosić ich teraz, niż gdyby mieli wpaść bez zapowiedzi, gdy będziemy nieprzygotowani.


Niepoprawna pisownia

nie przygotowani

Niepoprawna pisownia