Niepoprawna pisownia

fragmęty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

fragmenty

Poprawna pisownia