Poprawna pisownia

księżmi

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo ksiądz należy odmieniać, wykorzystując określenie księżmi. Jest to uwarunkowane faktem, że liczba mnoga słowa ksiądz w mianowniku brzmi księża, co jest uwarunkowane historycznie. Wyraz księżmi pojawia się w narzędniku liczby mnogiej.
Księżmi pochodzi od księża oraz ksiądz. Ogólnie odnosi się do duchownych chrześcijańskich, a potocznie nazywa się tak zazwyczaj prezbitera. Określenia tego używa się w kościele katolickim, cerkwi prawosławnej oraz kościele luterańskim.

Przykłady poprawnej pisowni

Obaj byli księżmi już od dobrych dwudziestu lat i cieszyli się ogromny szacunkiem swoich kolegów.
Henryk ze swoimi braćmi, którzy byli księżmi, wybrał się ostatnio na pielgrzymkę do Częstochowy.
Lidia nigdy nie rozumiała się najlepiej z księżmi, którzy mieli działkę graniczącą z jej domem.


Niepoprawna pisownia

księdzami

Niepoprawna pisownia