Poprawna pisownia

księżmi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

księdzami

Niepoprawna pisownia