Akcja to wyraz o wielu znaczeniach. Nazywamy tak zorganizowane działanie, przebieg zdarzeń powiązanych ze sobą następstwem chronologicznym lub więzią przyczynowo-skutkową, ale także – papier wartościowy wystawiany posiadaczowi części kapitału spółki akcyjnej (wówczas termin ten występuje najczęściej w liczbie mnogiej). W żargonie sportowym określa się tak działanie ofensywne, atak. Oba poniższe wyrazy to odmiany rzeczownika akcja, oba zapisy są rzecz jasna bezbłędne, jednak stanowią ono słowo odmienione w innym przypadku, dlatego nie mogą być używane wymiennie. Każdy z zapisów uzasadnia inna reguła językowa – zapoznaj się z naszymi przykładami i definicjami, aby lepiej zrozumieć kiedy zastosować którą pisownię.

Poprawna pisownia

akcją

Poprawna pisownia, znaczenie: akcją to forma odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej. Zapis tej formy warunkuje zasada językowa, która mówi, iż rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny być zawsze kończone na ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Znana wszystkim Akcja pod Arsenałem była akcją zbrojną Grup Szturmowych Szarych Szeregów przeprowadzoną 26. marca 1943 roku.
Za akcją przeciwko dokarmianiu gołębi stanęło niemal całe osiedle.
Znana organizacja ekologiczna startuje z akcją mającą na celu zmniejszenie zużycia plastiku.


Poprawna pisownia

akcjom

Poprawna pisownia, znaczenie: akcjom to wyraz akcja odmieniony w celowniku liczby mnogiej. Końcówka słowa wynika w tym przypadku z zasady językowej, która nakazuje zapis przez om rzeczowników odmienionych w celowniku liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Trzeba zastanowić się, co tak naprawdę szkodzi akcjom polskich spółek?
Kwestię finansowania placówki rozwiązano dzięki dwóm publicznym akcjom zbiórki pieniędzy.
Dzięki doskonałym akcjom tego zawodnika, na przerwie Polacy prowadzili dwoma punktami.