Niepoprawna pisownia

somsiad

Niepoprawna pisownia, ciekawostka: zapis somsiad został rozpowszechniony przez twórców memów, czyli prześmiewczych obrazków zamieszczanych na portalach społecznościowych (w szczególności memów z małpą – nosaczem sundajskim ilustrującym stereotypowego Polaka). Ma ono znaczenie ironiczne i absolutnie nie należy sugerować się jego pisownią.


Poprawna pisownia

sąsiad

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot ten odnosi się do osoby, która mieszka w czyimś bezpośrednim pobliżu, niedaleko. Określeniem tym możemy nazwać także kogoś, kto znajduje się w danej chwili obok nas – siedzi na ławce, stoi w rzędzie lub w kolejce.
Etymologia zwrotu sąsiad jest bardzo ciekawa. Wywodzi się on z języka prasłowiańskiego, w którym występowało wyrażenie sąsed. Był to rzeczownik, pochodzący z kolei od czasownika seti, który oznaczał: usiąść razem, blisko. Pochodzenie historyczne tego wyrazu uzasadnia zatem jego poprawny zapis, czyli pisownię przez są. Może być ona również wytłumaczona przez istniejącą w polszczyźnie zasadę, nakazującą zapis oraz wymowę głoski ą po spółgłoskach szczelinowych, do których zaliczamy następujące głoski: f, w, s, z, ś, ź, ch, ż.
Błędny zapis często wynika z niewystarczająco starannej wymowy. Głoska ą traci wówczas swoją nosowość i bywa zastępowana przez łatwiejsze do wymówienia głoski ustne om.

Przykłady poprawnej pisowni

Sąsiad mojego brata wiecznie zakłóca ciszę nocną muzyką i awanturami.
Nachyliłam się i wyszeptałam do ucha mojego sąsiada: „Czy pana również nie bawi to przedstawienie?”
Mój sąsiad pali w piecu domowymi odpadami, powinnam to gdzieś zgłosić.


Niepoprawna pisownia

somsiat

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sąsiat

Niepoprawna pisownia