Poprawna pisownia

do czynienia

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie do czynienia musi być zapisywane rozłącznie. Jest ono połączeniem przyimka do ze słowem czynienie. W języku polskim wszystkie wyrażenia przyimkowe zapisujemy rozdzielnie.
Do czynienia oznacza znajomość czegoś, kontakt z czymś, ale też umiejętność radzenia sobie w określonej kontekstem sytuacji.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie miał nigdy wcześniej do czynienia z takimi zjawiskami, dlatego czuł się bardzo zagubiony.
Już kilkakrotnie w swojej pracy miała do czynienia z osobami uzależnionymi od narkotyków.
Nie miałem z nią nigdy do czynienia, więc trudno mi ocenić, czy będzie to dobra współpraca.


Niepoprawna pisownia

doczynienia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

doczy nienia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do czy nienia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do czy nie nia

Niepoprawna pisownia