Niepoprawna pisownia

a propo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

à propos

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie a propos ma za zadanie wprowadzić temat wypowiedzi. Niekiedy również jest umieszczane w zdaniu jako wtrącenie, w momencie kiedy o czymś sobie przypomnimy i chcemy skierować myśl rozmówcy na ten temat. Jego znaczenie to: na marginesie, przy okazji, w związku z lub o czymś.
Powyższe wyrażenie zostało zapożyczone bezpośrednio z języka francuskiego, w którym zwrot à propos przyjmuje funkcję wykrzyknienia i oznacza tyle co O!. Stąd też jedyną poprawną wersją zapisu jest ta uwzględniająca spółgłoskę s na końcu. Błędy w zapisie i próby pisowni a propo wynikają ze skojarzenia z wymową tego wyrażenia. W języku polskim dopuszczamy zapis a propos zarówno z akcentem nad literą a, jak i bez niego.

Przykłady poprawnej pisowni

A propos jutrzejszego ataku szczytowego, pora przypomnieć sobie wszystkie podstawowe kwestie bezpieczeństwa.
A propos, miałam Ci przypomnieć, żebyś pożyczyła mi tę powieść, o której rozmawiałyśmy.
A propos przyjaciół, wiesz, że Marta za rok wychodzi za mąż?


Niepoprawna pisownia

apropo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apropos

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a pro po

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apro po

Niepoprawna pisownia