Poprawna pisownia

jak to

Poprawna pisownia, znaczenie: jak to jest spójnikiem i pytajnikiem, który pozwala na wprowadzenie całego zapytania do wypowiedzi. Jednocześnie pozwala na odkrycie przyczyn jakiegoś wydarzenia, a także charakterystycznych dla niego cech lub niezbędnych warunków.
Jak to jest wyrażeniem przysłówkowym, które składa się z dwóch samodzielnych członów: przysłówka jak oraz zaimka to. Z tego względu zawsze należy zapisywać je oddzielnie, gdyż stanowią odrębne wyrazy, a wyrażeń przyimkowych nie łączymy w jedno słowo. Co więcej, jakto nie istnieje w języku polskim.

Przykłady poprawnej pisowni

Opowiedz mi, jak to wszystko wyglądało, kiedy byłeś małym chłopcem? Na pewno wiele się zmieniło.
Jak to jest, być rodzicem pięcioraczków? Ja sobie nie wyobrażam, jak możecie sobie poradzić.
Jak to się stało, że cały dywan jest pochlapany farbą, poduszki porwane, a kwiatki połamane?


Niepoprawna pisownia

jakto

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jagto

Niepoprawna pisownia