Oba poniższe wyrażenia pochodzą od tej samej formy podstawowej – rzeczownika matka. Określamy nim rodzica płci żeńskiej, kobietę, która urodziła dziecko i najczęściej je wychowuje. Terminu tego używa się również w stosunku do źródła czegoś i przedmiotu głównego, nadrzędnego czy też wzorcowego w stosunku do innych tego typu przedmiotów. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy obiema poniższymi formami, aby nie użyć wariantu nie pasującego do kontekstu zdania. Jeśli po lekturze naszych przykładów i definicji pojawią się jakieś wątpliwości zachęcamy do pozostawienia pytania w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

matką

Poprawna pisownia, znaczenie: matką to forma słowa matka odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej. Zapis końcówki tego wyrazu uzasadniany jest obowiązującymi w języku polskim regułami – jedna z nich mówi, że rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny być zawsze zakończone na ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Z Twoją matką nie da się rozmawiać. Tylko mnie krytykuje.
Spotkałam się wczoraj na kawę z matką mojej przyrodniej siostry.
Kiedy zostanę matką, będę najszczęśliwszą osobą na świecie.


Poprawna pisownia

matkom

Poprawna pisownia, znaczenie: z kolei matkom – to odmieniona w celowniku liczby mnogiej forma słowa matka. Ten zapis wynika z kolei z zasady językowej, która mówi, że formy rzeczowników odmienione w celowniku liczby mnogiej powinny kończyć się na om.

Przykłady poprawnej pisowni

Fundacja ta pomaga przede wszystkim samotnym matkom.
Matkom dzieci chodzących do mojej klasy ciężko jest cokolwiek przetłumaczyć.
To specjalnie przygotowane miejsce, które umożliwia matkom, które nie mogą lub nie chcą opiekować się noworodkiem, dochodzić do zdrowia w spokoju.