Poprawna pisownia

próba

Poprawna pisownia, znaczenie: próba to rzeczownik, który w języku polskim ma kilka różnych znaczeń. Określamy tak ćwiczenie czegoś, co będzie przedstawione przed publicznością, na przykład spektaklu teatralnego, usiłowanie dokonania czegoś, test – sprawdzenie poprawności działania czegoś, zawartość metalu szlachetnego w stopie, wyrażoną w promilach. W statystyce próba oznacza daną ilość ludzi bądź przedmiotów pobieraną w celu zbadania określonych cech.
Termin próba zawsze zapisujemy przez ó – jest to samogłoska niewymienna, której obecność w tym wyrazie nie może być uzasadniona żadną regułą ortograficzną.

Przykłady poprawnej pisowni

W Korei Północnej odbyła się kolejna już próba rakietowa.
Ta sytuacja to prawdziwa próba charakteru dla dwójki młodych ludzi.
Próba przemytu przez granicę ogromnej ilości papierosów nie powiodła się.


Niepoprawna pisownia

pruba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prupa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

própa

Niepoprawna pisownia