Niepoprawna pisownia

równierz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

również

Poprawna pisownia, znaczenie: również to nieodmienna partykuła zaliczającą się do grupy partykuł z ż (są to między innymi: również, jakże, czyż, jakiż, gdyż i inne). Co istotne, niektóre z tych partykuł przyjmują końcówkę -aż, -eż, -iż, które to zawsze bez wyjątków zapisujemy z użyciem ż. Jej funkcją w zdaniu jest łączenie zbliżonych do siebie elementów wypowiedzi. Dzięki zastosowaniu tego słowa komunikujemy, że orzeczenie dotyczy nie jednego elementu zdania, ale wielu – w tym także tych, które również włącza do tego zbioru, jednocześnie komunikując, że można o nich powiedzieć to samo co o pozostałych elementach zbioru. Jedyną poprawną pisownią jest ta przez ż i ó, zaś wszystkie inne formy zapisu będą uznane za błąd ortograficzny. Znaczenie słowa również najprościej można zrozumieć, przez zapoznanie się z jego synonimami, do których zaliczają się między innymi: i, oraz, też, także.

Przykłady poprawnej pisowni

Koncert był nie tylko wspaniały muzycznie, również choreografia była wyśmienita.
Kiedy jedno dziecko dostało cukierki, drugie również natychmiast zażądało słodyczy.
Kupując samochód zwracaj uwagę nie tylko na cenę zakupu, ale również na koszty serwisu i części zamiennych.


Niepoprawna pisownia

ruwnież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ruwnierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ruwniesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

równiesz

Niepoprawna pisownia