Niepoprawna pisownia

namieżyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

namierzyć

Poprawna pisownia, znaczenie: namierzyć oznacza określenie, ustalenie miejsca położenia jakiejś rzeczy, przedmiotu, działania kogoś lub przebywania jakiejś osoby. Jest wyrazem pochodnym od słowa mierzyć, które wywodzi się od prasłowiańskiego określenia meriti.
Namierzyć – czasownik dokonany, przechodni, bezokolicznik, w trybie oznajmującym i w czasie przyszłym. Namierzyć – kogo? co? Jedną z zasad poprawnej pisowni jest stosowanie rz w wyrazach, w których forma pochodna wymienia się na r. Tak jak w tym przypadku: namierzyćmiara.

Przykłady poprawnej pisowni

Radar lotów jest coraz częściej używaną aplikacją internetową, która umożliwia namierzanie i śledzenie trasy samolotu.
Gdzieś na łące za domem zgubiłam okulary słoneczne, nie mogę ich nigdzie namierzyć i szukam od godziny bezskutecznie.
Muszę kupić sobie nowy telefon komórkowy i zastanawiam się, czy mój mąż będzie mógł namierzyć jego lokalizację?


Niepoprawna pisownia

na mierzyć

Niepoprawna pisownia