Niepoprawna pisownia

chałda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hałda

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz hałda należy zawsze zapisywać przez h. Świadczy o tym etymologia opisywanego słowa – zostało ono zapożyczone z języka niemieckiego, w którym obecny jest termin Halde. Polszczyzna przejęła go wraz z oryginalną pisownią oraz znaczeniem.
Hałda to inaczej wysokie usypisko materiału geologicznego (na przykład piasku, kruszywa czy też rudy) lub odpadów poprzemysłowych (popiołu lub żużlu). Archeolodzy terminem tym określają składowisko ziemi wydobytej w trakcie eksploracji danego stanowiska.

Przykłady poprawnej pisowni

Usypana na zabytkowym cmentarzu hałda śmieci szybko wywołała oburzenie mieszkańców miasta.
Płonąca hałda odpadów chemicznych nie mogła zostać ugaszona zwykłą wodą.
Tuż za granicami naszego miasta rośnie ogromna hałda odpadów, czekających na wywiezienie.


Niepoprawna pisownia

chauda

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hauda

Niepoprawna pisownia