Niepoprawna pisownia

nietaka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie taka

Poprawna pisownia