Niepoprawna pisownia

po brudzeni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pobrudzeni

Poprawna pisownia